Save the date: SSOF:s styrelse vill informera om att nästa års konferens är bokad 28-29 maj 2024

SSOF:s styrelse vill informera om att nästa års konferens är bokad 28-29 maj 2024. Även denna gång kommer vi att vara på World Trade Center i Stockholm. Så snart program är klart återkommer vi med mera information.

SSOF var på plats vid Odontologiska Riksstämman 2023 i Umeå 15-17 november

På onsdagen presenterades fem intressanta forskningsrapporter.

På torsdagen hölls föreningens årsmöte med sedvanlig agenda.

På fredagen genomfördes seminariet med titeln ”Tandvården tillsammans – för en god munhälsa på en komplex marknad i en föränderlig tid”, lokal Stora scenen. Diskussionerna från årets konferens togs vidare med tandvårdens företrädare på scenen. Vi blev överens om att SSOF gärna för diskussionen vidare och att ansvaret för konkreta åtgärder ligger på tandvårdens aktörer.

Stort tack till alla som deltog