Svensk Samhällsodontologisk Förening

Tack alla ni som deltog i årets konferens 28-29 maj. Nu finns presentationerna upplagda här på hemsidan

Se alla presentationer – Klicka här!

Nu hoppas vi på stort deltagande på Odontologiska Riksstämman i Göteborg 13-15 november. Där presenterar SSOF hela nio intressanta forskningsrapporter inom samhällsodontologi samt arrangerar tillsammans med Socialstyrelsen programpunkten ”Hur vi kan förstå och förklara tandvårdens personalförsörjning”

Nästa års SSOF-konferens är bokad 21-22 maj 2025 på World Trade Center i Stockholm. Planera in detta redan nu!

Styrelsen vill också passa på att önska alla en trevlig sommar!

Save the date: SSOF:s styrelse vill informera om att nästa års konferens är bokad 28-29 maj 2024

SSOF:s styrelse vill informera om att nästa års konferens är bokad 28-29 maj 2024. Även denna gång kommer vi att vara på World Trade Center i Stockholm. Så snart program är klart återkommer vi med mera information.

SSOF var på plats vid Odontologiska Riksstämman 2023 i Umeå 15-17 november

På onsdagen presenterades fem intressanta forskningsrapporter.

På torsdagen hölls föreningens årsmöte med sedvanlig agenda.

På fredagen genomfördes seminariet med titeln ”Tandvården tillsammans – för en god munhälsa på en komplex marknad i en föränderlig tid”, lokal Stora scenen. Diskussionerna från årets konferens togs vidare med tandvårdens företrädare på scenen. Vi blev överens om att SSOF gärna för diskussionen vidare och att ansvaret för konkreta åtgärder ligger på tandvårdens aktörer.

Stort tack till alla som deltog

SSOF på plats vid Odontologiska Riksstämman 2023 i Umeå 15-17 november

Odontologisk Riksstämma 2023 i Umeå 15-17 november

Nedan kommer lite  kort information om SSOF:s programpunkter på Riksstämman.

Fem intressanta forskningsrapporter presenteras onsdag 15 november kl 14:00-15:15, lokal Teg.

Föreningens årsmöte äger rum torsdag 16 november kl 12:15-13:45, lokal Kummin. Till årsmötet kan du som är medlem anmäla dig senast 231101 till mail info@ssof.se. Lättare förtäring kommer serveras, ange därför eventuella matallergier. Vi kommer också att försöka erbjuda digital uppkoppling, ange även detta önskemål i anmälan om det är aktuellt.

Fredag 17 november håller SSOF ett seminarium med titeln ”Tandvården tillsammans – för en god munhälsa på en komplex marknad i en föränderlig tid”, lokal Stora scenen. Då fortsätter de spännande diskussionerna från årets konferens.

Varmt välkomna önskar SSOF:s styrelse

Tack alla ni som deltog i konferensen 30-31 maj

Nu finns presentationerna upplagda här på hemsidan.

Era inlägg i debatten är viktiga. Därför kommer vi att fortsätta diskussionen på årets Riksstämma i Umeå. Fredag 17 november ges programpunkten: Tandvården tillsammans – för en god munhälsa på en komplex marknad i en föränderlig tid. Kom gärna dit så utvecklar vi frågan ytterligare.

 

Styrelsen vill också passa på att önska alla en trevlig sommar och semester!

Tandvården tillsammans

Tandvården tillsammans

FÖR EN GOD MUNHÄLSA PÅ EN KOMPLEX MARKNAD I EN FÖRÄNDERLIG TID

Svensk samhällsodontologisk förening samlar tandvårdens aktörer och bjuder in till konferens och dialog!

Brist på tandvårdspersonal, långa väntetider och ett tandvårdsbehov som överstiger vårdresurserna. Larmrapporterna om en tandvård i kris duggar tätt. Problemen är störst i glesbygden och tandvårdslagens mål om en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen verkar avlägset.

Tandvårdsmarknaden är komplex och inrymmer ett antal aktörer. Tandvårdens professioner, regionernas Folktandvård, privata enmansföretag och stora tandvårdskedjor, ägda av investeringsbolag. Patienterna, som står för över hälften av tandvårdskostnaderna på en konkurrensutsatt marknad där prissättningen är fri. Utbildningsinstitutionerna med ansvar för att skapa ett odontologiskt och professionellt kunnande i ett komplext och föränderligt kunskapsfält. Staten och myndigheterna som styr med lagstiftning, ekonomi och kunskap.

SE HELA PROGRAMMET HÄR!

1 2 3 5