Välkommen till Svensk samhällsodontologisk förening

Svensk samhällsodontologisk förening är en förening för dig som är verksam inom eller har ett intresse för frågor som handlar om oral hälsa i ett folkhälsoperspektiv.

Fokus för samhällsodontologin är att förebygga sjukdomar, främja hälsa och förbättra livskvalitet genom åtgärder som organiseras av samhället och som påverkar befolkningens förutsättningar på såväl individ- som gruppnivå för att uppnå god oral hälsa och få tillgång till god tandvård.

Inom samhällsodontologin

  • betraktas oral hälsa som ett samlingsbegrepp för hela befolkningars eller gruppers hälsotillstånd
  • mäts oral hälsa dels utifrån genomsnittlig nivå i olika grupper och i hela befolkningen, dels utifrån fördelning mellan olika grupper
  • definieras en god oral hälsa som en genomsnittligt god oral hälsa som är jämlikt fördelad

Svensk samhällsodontologisk förening verkar för en god oral hälsa genom att:

  • anordna årliga konferenser om ett aktuellt ämne med samhällsodontologisk relevans,
  • delta aktivt i Odontologisk riksstämma med seminarier och forskningsrapporter
  • verka för utbildning i samhällsodontologi i grund- och specialistutbildning
  • bevaka frågor i samhällsdebatten och lyfta in samhällsodontologiska aspekter
  • besvara remisser och frågor från myndigheter och andra samhällsaktörer
  • bevaka internationella samhällsodontologiska frågor
thXCY700AN
sverigestandlakarforbund

Svensk samhällsodontologisk förening är associerad medlem av Sveriges Tandläkarförbundet enligt stadgar för Sveriges Tandläkarförbund.

Kontakta oss på Svensk samhällsodontologisk förening

Vill du komma i kontakt med oss kan du enkelt mejla oss via vårt formulär så återkommer vi till dig så snabbt som möjligt.