Välkommen till Svensk samhällsodontologisk förening

Svensk samhällsodontologisk förening är en förening för dig som är verksam inom eller har ett intresse för frågor som handlar om oral hälsa i ett folkhälsoperspektiv.

Fokus för samhällsodontologin är att förebygga sjukdomar, främja hälsa och förbättra livskvalitet genom åtgärder som organiseras av samhället och som påverkar befolkningens förutsättningar på såväl individ- som gruppnivå för att uppnå god oral hälsa och få tillgång till god tandvård.

Inom samhällsodontologin

Munhälsa, sett ur ett samhällsodontologiskt perspektiv är ett samlingsbegrepp för hela befolkningens munhälsotillstånd där hänsyn tas till såväl nivå som fördelning av munhälsa.

Det innebär att munhälsan bör vara så god som möjligt, hos så många som möjligt och också så jämlikt fördelad som möjligt. Det innebär också att munhälsan är en viktig del av folkhälsan och att de påverkar varandra: en bra munhälsa bidrar till en bättre folkhälsa – och omvänt en god folkhälsa ger bättre förutsättningar för en god munhälsa.

Utgångspunkten för samhällsodontologin är alla människors lika värde, att ojämlikhet i munhälsa och tandvård mellan olika grupper i befolkningen ska motverkas och att särskilt sårbara och utsatta grupper behöver uppmärksammas.

thXCY700AN
sverigestandlakarforbund

Svensk samhällsodontologisk förening är associerad medlem av Sveriges Tandläkarförbundet enligt stadgar för Sveriges Tandläkarförbund.

Svensk samhällsodontologisk förening verkar för en god oral hälsa genom att:

  • anordna årliga konferenser om ett aktuellt ämne med samhällsodontologisk relevans,
  • delta aktivt i Odontologisk riksstämma med seminarier och forskningsrapporter
  • verka för utbildning i samhällsodontologi i grund- och specialistutbildning
  • bevaka frågor i samhällsdebatten och lyfta in samhällsodontologiska aspekter
  • besvara remisser och frågor från myndigheter och andra samhällsaktörer
  • bevaka internationella samhällsodontologiska frågor

Kontakta oss på Svensk samhällsodontologisk förening

Vill du komma i kontakt med oss kan du enkelt mejla oss på info@ssof.se så återkommer vi till dig så snabbt som möjligt. Mer kontaktinformation kan du hitta under medlemsinfo här på hemsidan. Hör av dig!