Konferens 2023

Tandvården tillsammans

Tandvården tillsammans

FÖR EN GOD MUNHÄLSA PÅ EN KOMPLEX MARKNAD I EN FÖRÄNDERLIG TID

Svensk samhällsodontologisk förening samlar tandvårdens aktörer och bjuder in till konferens och dialog!

Brist på tandvårdspersonal, långa väntetider och ett tandvårdsbehov som överstiger vårdresurserna. Larmrapporterna om en tandvård i kris duggar tätt. Problemen är störst i glesbygden och tandvårdslagens mål om en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen verkar avlägset.

Tandvårdsmarknaden är komplex och inrymmer ett antal aktörer. Tandvårdens professioner, regionernas Folktandvård, privata enmansföretag och stora tandvårdskedjor, ägda av investeringsbolag. Patienterna, som står för över hälften av tandvårdskostnaderna på en konkurrensutsatt marknad där prissättningen är fri. Utbildningsinstitutionerna med ansvar för att skapa ett odontologiskt och professionellt kunnande i ett komplext och föränderligt kunskapsfält. Staten och myndigheterna som styr med lagstiftning, ekonomi och kunskap.

SE HELA PROGRAMMET HÄR!