Medlemsinfo

Önskar du bli medlem i vår förening, skicka ett mail med lite information om dig själv till

Ordförande: warnberg.gerdin@gmail.com

Kassör: anna-karin.wagner@regionvastmanland.se

 

Medlemsavgiften (200 kr) ska betalas före den 1 maj varje år till pg-konto 84 75 46-9.

* Glöm inte att ange ditt namn när du betalar avgiften så blir det lättare att hantera.

Med anledning av GDPR

Styrelsens sammansättning

Ordförande
Elisabeth Wärnberg Gerdin (warnberg.gerdin@gmail.com)
Telefon: 070-6237228

Katharina Wretlind

Vice ordförande
Katharina Wretlind (katharina.wretlind@vgregion.se)
Telefon: 070-0925048

Sekreterare
Ulf Söderström (ulf.soderstrom@vll.se)
Telefon: 070-3894240

Kassör
Anna-Karin Wagner(anna-karin.wagner@regionvastmanland.se)
Telefon: 072-1530158

Ledamot
Ola Fernberg  (ola.fernberg@regionorebrolan.se)
Telefon: 070-6917713