Detaljerat program till konferens Mars 2017

Från flykt till integration (se den i PDF)

22-23/3 2017

Onsdag 22/3

8.45-9.20 Registrering med kaffe och the
9.20-9.30 Välkommen Elisabeth Wärnberg Gerdin
9.30-10.30 Flyktingsituationen idag – en lägesrapport från Migrationsverket Anna Andersson
10.30-11.30 Roten till det onda – den historiska bakgrunden till dagens flyktingkris och framtidsperspektiven Ingmar Karlsson
11.30-12.50 Lunch och nätverkande
12.50-13.00 Information Proxident och GSK
13.00-14.00 Hur vår välfärd påverkas av inflyttning Joakim Ruist
14.00-15.00 Etik och migration Elin Palm
15.00-15.30 Eftermiddagsfika
15.30-16.30 Hälso- och sjukvård och tandvård till nyanlända och asylsökande Viktoria Svensson
16.30 Avslutning

Kvällsaktivitet med mingel på ABBA the museum

http://www.abbamuseum.se/

Torsdag 23/3

8.30-8.35 Kort återblick från gårdagen Elisabeth Wärnberg Gerdin
8.35-9.30 Tandvård och munhälsa i hemlandet Peter Carlsson
9.30-10.00 Förmiddagsfika
10.00-10.45 Från panik till taktik Birgitta Haglund
10.45-11.30 En vård på lika villkor – från prevention till behandling Håkan Bergevi
11.30-12.45 Lunch och nätverkande

12.45-15.45

Workshops och erfarenhetsutbyte – goda exempel inom tandvården

inklusive fika

15.45-16.00

Avslutning

Elisabeth Wärnberg Gerdin

KVÄLLSAKTIVITET

Plats: ABBA the museum http://www.abbamuseum.se/

Tid: 17.30-ca 20.30

Vad: Guidad visning, mingel med lätt tilltugg

Adress: Djurgårdsvägen 68

Spårvagn nr 7 – hoppa av vid Liljevalchs/Gröna Lund
Buss 67 – hoppa av vid Liljevalchs/Gröna Lund
Djurgårdsfärjan  – hoppa av vid Allmänna Gränd
M/S Emelie – hoppa av vid Allmänna Gränd

FÖRELÄSARE

Elisabeth Wärnberg Gerdin Ordförande

Svensk samhällsodontologisk förening

Ingmar Karlsson Författare och f.d. ambassadör

Centrum för mellanösternstudier, Lunds universitet

Anna Andersson Verksamhetsexpert

Migrationsverket

Joakim Ruist Nationalekonom

Göteborgs universitet

Elin Palm Universitetslektor tillämpad etik

Linköpings universitet

Viktoria Svensson Utredare, medicine doktor

Socialstyrelsen

Peter Carlsson Föreståndare

WHO Collaborating Centre

Malmö högskola

Birgitta Haglund Tandvårdschef

Folktandvården Värmland

Håkan Bergevi Förvaltningschef

Folktandvården Blekinge

Utställare