Definitivt program för SSOF konferens den 18-19/4

Hjärtligt välkomna till årets konferens , här kommer nu ett uppdaterat program:

Program Tandvårdssystemet 2018.3

http://www.regeringen.se/493a2e/contentassets/143410af196646079e141bff42d428db/ett-tandvardssystem-for-jamlik-tandhalsa-dir-2018_16.pdf