Anmälan är nu öppen till årets konferens

DET SVENSKA TANDVÅRDSSYSTEMET – UTVECKLAT, INVECKLAT ELLER AVVECKLAT?

SSOF:s konferens 18-19 april 2018 i Stockholm

Under 2018 kommer det svenska tandvårdssystemet att vara på agendan. En statlig utredning för att minska de socioekonomiska skillnaderna i munhälsa, förbättrad samverkan mellan hälso- och sjukvård och tandvård, patientupplevd kvalitet i tandvården, prisjämförelsetjänst, utvecklat planeringsstöd för kompetensförsörjning, revidering av nationella riktlinjer och tandvård som en del av barnhälsovårdens uppsökande verksamhet i utsatta områden är några av de nationella uppdrag som kommer att startas upp och pågå under året.  SSOF:s konferens 2018 byggs upp runt ett flertal av dessa uppdrag. Delta på konferensen för att få den aktuella bilden av rörelserna i svensk tandvård, för att diskutera med övriga i tandvårdssverige och, inte minst, för att få möjlighet att framföra dina synpunkter till de olika utredarna.   Du får också lyssna till Pär Johansson, grundare av Glada Hudikteatern. Pär talar om att tänja gränser och hela tiden sträva lite längre, om att bryta barriärer mellan människor och få rädsla och fördomar att övergå i vänskap och förståelse. Med både skratt och gråt ger han oss ett kvitto på vad som kan ske om man tror på människor och ger dem en chans att utvecklas. Hur kan svensk tandvård använda denna klokskap för utveckling?

 

Som kvällsaktivitet kommer vi i år att besöka Kungliga hovstallet. Hovstallet ansvarar för planering och genomförande av alla transporter för Kungafamiljen. Här bjuds det på guidad visning och mingel med lite tilltugg. Kungliga hovstallet ligger på Väpnargatan 1 mitt i centrala Stockholm.